logo

Home

Aktuality + fotogalerie
Školní rok 2019/2020
SPC - vady zraku
SPC - vady řeči
Projekty
Družina
Internát
Jídelna
Kronika
Kompenzační pomůcky
Volný čas
Tandem, o.s.


Adresa
Havlíčkova 1
746 01 Opava

Telefon
+420 553 622 904
+420 733 677 764

E-mail
spec.zs@zrak.opava.cz

datová schránka
p7chk5h

Projekty

Probíhající projekty


Šablony ZŠ Havlíčkova Opava
Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková orgnaizace je zapojena do projektu "Šablony ZŠ Havlíčkova Opava" od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019. Pedagogové školy absolvují 56 hodinové vzdělávání v metodách Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), vzájemně se podporují v tandemové výuce, vedou dva čtenářské kluby, dva kroužky deskových her a zaměřují se na přípravu na výuku u žáku ohrožených školním neúspěchem.

logo
Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

logo
Spoluprací k profesionalitě

logo
Centra komunitní podpory

banner

Realizované projekty

ZŠ Havlíčkova - výzva 57

Zvyšování kvality vzdělávání zdravotně postižených ve výuce jazyků a přírodovědných předmětů

Implementace Etické výchovy do školy

Prostorová orientace a samostatný pohyb ZP 7.2.2013

Rozvoj prostorové orientace u ZP žáků 29.11.2012

Prostorová orientace a samostatný pohyb ZP 1.11.2012

Sporty zrakově postižených 6.9.2012

Skupinová intervence 22.5.2012

Workshop Axmanovy techniky modelování 4.5.2012

Rozvoj pohybových schopností ZP pro žáky 10.5.2012

Rozvoj pohybových schopností ZP pro rodiče 3. a 9.5.2012

Axmanova technika model. I

Rozvoj pohybových schopností zrakově postižených

Axmanova technika model. II

Podpora jazyk. kompetencí I

HYPO

Podpora jazyk. kompetencí II

KUPOZ

KUPREV


Logopedická intervence u dětí s narušenou komunikační schopností

Metodický seminář určený výchovným poradcům a učitelům škol zaměřený na vady řeči

Metodický seminář určený ředitelům škol, kteří mají zájem poskytovat logopedickou péči

Metodický seminář určený speciálním pedagogům - logopedům

Logopedická intervence u žáků s narušenou komunikační schopností