logo

Home

Aktuality + fotogalerie
Školní rok 2021/2022
GDPR
SPC - vady zraku
SPC - vady řeči
Projekty
Družina
Internát
Jídelna
Kronika
Kompenzační pomůcky
Volný čas
Tandem, o.s.


Kontaktní osoby
Mgr. Dana Diatilová
speciální pedagog
Út, St, Čt
Mgr.
Lenka Pokrývková

logoped
Po-Pá
Mgr.
Karolína Janštová

speciální pedagog-logoped
Po, Út
Mgr. Hana Ziková
logoped
Po-Pá
Mgr. et Mgr.
Renata Jalůvková

psycholog a speciální pedagog
St, Čt, Pá
Mgr.
Lenka Fischerová

psycholog
Po-Pá
Martina Bilíková, DiS
sociální pracovnice
Po-Pá
+420 553 627 004
+420 731 618 445
Konzultace po telefonické domluvě
+420 553 627 004
+420 731 618 445
Adresa
Havlíčkova 1
746 01 Opava
Telefon
+420 553 627 004
E-mail
ZSHavl@po-msk.cz
jmeno.prijmeni@zrak.opava.cz
datová schránka
p7chk5h
Najdete nás zde
Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči

Pro koho tady jsme?

Pro děti mezi 2. a 3. rokem,
pokud nerozumí jednoduchým pokynům, nejsou schopny odpovídat na otázky typu: "Co je to?", "Kde je…?", pokud mají minimální slovní zásobu, nesnaží se opakovat slova, neodezírají řeč dospělého, nesnaží se dorozumět ani gesty. Pokud je u dítěte podezření nebo již potvrzené neurologické postižení (např. opožděný psychomotorický vývoj, dětská mozková obrna).

Pro děti mezi 3. a 4. rokem,
pokud se vývoj řeči opožďuje, řeč je výrazně nesrozumitelná (dítě špatně vyslovuje více hlásek), řeč je neplynulá (může se jednat o vývojovou neplynulost nebo o počínající koktavost). V tomto věku se obvykle začíná s logopedickou péčí.

Pro děti mezi 4. a 6. rokem,
které mají malou slovní zásobu, často používají tzv. dysgramatismy, tzn. s obtížemi tvoří věty nebo často komolí slova. Výslovnost se stále vyvíjí, v tomto věku by však již mělo zvládat měkčení (ĎŤŇ, BĚPĚMĚVĚ), hlásku L, mělo by vyslovovat sykavky (i když nepřesně). Rovněž pro děti, které měly opožděný vývoj řeči, a děti, které v řeči zadrhávají nebo mluví překotně (rychle).

V průběhu školní docházky ZŠ, SŠ, VŠ – pokud přetrvávají řečové obtíže v artikulaci, plynulosti, porozumění a v užívání psané podoby jazyka (čtení, psaní)


Co bezplatně poskytujeme?
poradenství v oblasti logopedické - psychologické - speciálně pedagogické
a sociálně právní pomoc
Protože jsme státní školské zařízení, není třeba doporučení lékaře.

Co nabízíme?
 • Diagnosticko – terapeutické logopedické intervence
 • Vystavování dokumentace k odkladu školní docházky pro děti s narušenou komunikační schopností
 • Doporučení k vřazení do tříd/škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zajištění individuální a skupinové integrace
 • Poradenství při tvorbě individuálně vzdělávacích plánů
 • Vystavení doporučení k přijímacímu řízení na SŠ a SOU
 • Vystavení doporučení k přístupu po dobu SŠ studia
 • Vystavení posudku k uzpůsobení podmínek k maturitním zkouškám
  Přednášková činnost
 • Workshop pro logopedické asistentky - řešení složitějších případů
 • Některá úskalí při práci s žáky s ADHD a VPU
  Jaké další služby nabízíme?
  Logopedická péče, terapie,

  Sídlo SPC - Olomoucká 18 (Zemědělská škola)
  Adresa pro poštu - Havlíčkova 1, 746 01 Opava

  Působnost SPC - okres Opava
 • Ke stažení

  Žádost o poskytnutí poradenské služby
     

  Dotazník pro MŠ
     

  Dotazník pro ZŠ
     

  Dotazník pro SŠ
     

  Žádost-uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky
     

  Žádost o změnu doporučení ŠPZ
     

  Souhlas s evidencí klienta
     

  Práva a povinnosti klienta
         

  Žádost o ukončení péče