logo

Home

Aktuality + fotogalerie
Školní rok 2023/2024
GDPR
SPC - vady zraku
SPC - vady řeči
Projekty
Družina
Internát
Jídelna
Kronika
Kompenzační pomůcky
Volný čas
Tandem, o.s.


Kontaktní osoby
Ľubomir Franer
speciální pedagog-tyfloped
Po-Pá
+420 553 623 438
Mgr. Lenka Fischerová
psycholog
Út-Pá
Martina Bilíková, DiS
sociální pracovnice
Po-Pá
+420 553 627 004
+420 731 618 445
Konzultace po telefonické domluvě
+420 553 627 004
+420 731 618 445
Pracovní doba
7:00-15:30
Adresa
Havlíčkova 1
746 01 Opava

E-mail
ZSHavl@po-msk.cz
jmeno.prijmeni@zrak.opava.cz
datová schránka
p7chk5h
Najdete nás zde
Speciálně pedagogické centrum pro žáky se zrakovým postižením

SPC poskytuje odborné služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením, jejich rodičům a pedagogům. Klienty SPC se stávají děti zpravidla od 3 let (nástup do MŠ), v naší péči mohou zůstat až do ukončení střední školy.

Klientům nabízíme

 • konzultace k výchově a vzdělávání dítěte se zrakovým postižením
 • odborné vyšetření – speciální pedagog – tyfloped, psycholog
 • vyšetření školní zralosti
 • stanovení podpůrných opatření ke vzdělávání
 • konzultace ke kompenzačním a optickým pomůckám
 • výuku čtení a psaní Brailleova písma
 • výuku prostorové orientace a samostatného pohybu (chůze s bílou holí)
 • poradenství k profesní orientaci, sociální poradenství

  Přijímací zkoušky na SŠ

 • uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky na SŠ (žádost)

  Maturitní zkouška

 • uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky (žádost)

  Pedagogům a školám nabízíme

 • doporučení ke vzdělávání žáka
 • metodickou pomoc pedagogům a asistentům pedagoga – výjezdy do škol
 • konzultace, semináře – vzdělávání žáků se zrakovým postižením
  Jak postupovat
  SPC poskytne poradenskou pomoc dítěti, žákovi, studentovi nebo zákonnému zástupci dítěte nebo žáka na základě Žádosti o poskytnutí poradenské služby nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

  SPC po přijetí žádosti stanoví termín vyšetření.

  K vyšetření je nutné doložit:

 • - u předškolního dítěte vyplněný Dotazník MŠ
 • - u žáka vyplněný Dotazník ZŠ nebo Dotazník SŠ, SOU, OU

  Opakované vyšetření je vhodné iniciovat minimálně 3 měsíce před skončením platnosti již vydané Zprávy SPC a Doporučení SPC.


  Sídlo SPC - Olomoucká 18
  Adresa pro poštu - Havlíčkova 1, 746 01 Opava

  Působnost SPC - Moravskoslezský kraj
 • Ke stažení ...

  Žádost o poskytnutí poradenské služby
     

  Dotazník pro MŠ
     

  Dotazník pro ZŠ
     

  Dotazník pro SŠ
     

  Žádost-uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky
     

  Žádost-uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky
     

  Žádost o změnu doporučení ŠPZ
     

  Souhlas s evidencí klienta
     

  Práva a povinnosti klienta
         

  Žádost o ukončení péče
     


  Psaní všemi deseti na počítači

  Práce na počítači